Volksvermaken Peize

AGENDA

PaisPop

Zaterdag 9 februari

Aanvang: 20.00 uur

Zaal Boonstra 

Social media:

   

ADRES:

 Vereniging Volksvermaken Peize

Secretaris

Dolf Venhuizen

Floralialaan 2

9321 AJ  Peize

info@volksvermakenpeize.nl

Nieuws

      INNING CONTRIBUTIES 2019

Binnenkort komt Corrie Tolhuis, onze bezorger van de lidmaatschapskaarten, bij u langs om de contributie voor 2019 te innen. Zoals op de kaart staat bedraagt de contributie € 12,50 per jaar. U kunt de contributie contant of via de pin bij Corrie voldoen.

In de Jaarvergadering van 28 maart 2018 is het voorstel om de contributie te verhogen naar € 12,50 per jaar goedgekeurd. 

Vanaf de invoering van de Euro in 2002 is de contributie vastgesteld op € 10,00 en daarna heeft er geen aanpassing plaatsgevonden. We kunnen stellen dat er meer activiteiten op de kalender staan en dat er nieuwe activiteiten worden georganiseerd. Het gevolg hiervan is dat de jaarlijkse uitgaven fors zijn toegenomen.